• slider
  • slider
  • slider

Tiền Sơ Cấp

Bài 2 : 语法 Ngữ pháp phần 1 (tt)

1. cách đọc giờ

2:00                两        点

                      liǎng    diǎn

 

6:05                六        点        五        分

                        liù        diǎn    wǔ       fēn

 

8:15                八        点        十        五        分

                      bā        diǎn    shí       wǔ       fēn

 

8:15                八        点        一        刻

                       bā        diǎn    yī         kè

 

10:30              十        点        三        十        分

                        shí       diǎn    sān     shí       fēn

 

10:30              十        点        半

                      shí       diǎn    bàn

 

10:45              十        一        点        四        十        五        分

                        shí       yī         diǎn    sì         shí       wǔ       fēn

 

10:45              十        一        点        三        刻

                        shí       yì         diǎn    sān     kè

 

10:45              差        一        刻        十        二        点

                       chà     yí         kè        shí       èr         diǎn

 

 

1:50                一        点        五        十        分

                       yì         diǎn    wǔ       shí       fēn

 

1:50                差        十        分        两        点

                       chà     shí       fēn      liǎng   diǎn

 

2. từ chỉ thời gian

 

Danh từ hay lượng từ chỉ thời gian đều có thể đứng làm chủ ngữ, vị ngữ, định ngữ.

Ví dụ:

1.    八 点                                                     (chủ ngữ)

2.    今 天                                                      (vị ngữ)

3.    他 看 的 电 影                            (định ngữ)

4.    的 电 视 很 好                                      (định ngữ)

Từ chỉ thời gian làm trạng ngữ có thể đặt sau chủ ngữ và trước vị ngữ, cũng có thể đặt trước chủ ngữ.

Ví dụ:

5.    我晚上看电视

6.    晚上我看电视

Khi có hai từ thời gian trở lên làm trạng ngữ, thì từ nào chỉ thời gian dài hơn sẽ được đặt trước từ chỉ thời gian ngắn.

Ví dụ

7.    今天晚上八点二十分我看电视

Khi từ chỉ thời gian và từ chỉ nơi chốn cùng làm trạng ngữ, thì từ chỉ thời gian thường đặt trước từ chỉ nơi chốn.

Ví dụ:

8.    她现在在银行工作

3 . Câu liên động từ

Trong câu vị ngữ động từ có nhiều động từ hoặc ngữ động từ dùng liền nhau cùng có chung một chủ ngữ, ta gọi là câu liên động từ.

Ví dụ:

1.    我去问他。

2.    王林常去看电影。

3.    星期天大卫来我家玩儿。

4.    我去他宿舍看他。

 

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC