• slider
  • slider
  • slider

Từ Chuyên Ngành

Bài 10 : Hải sản

1。      海        鲜:                                           hải sản tươi

            hǎi      xiān

 

2。      海        味:                                           món ăn hải sản, đồ biển

            hǎi      wèi

 

3。      甲        鱼:                                           ba ba

            jiǎ        yú

 

4。      海        水        鱼:                               cá biển

            hǎi      shuǐ    yú

 

5。      鲳        鱼:                                           cá chim

            chāng yú

 

6。      带        鱼:                                           cá hố

            dài       yú

 

7。      海        鳗:                                           cá lạc

            hǎi      mán

 

8。      墨        鱼:                                           mực

            mò       yú

 

9。      鱿        鱼:                                           mực

            yóu     yú

 

10。    牧        蜊:                                           con hàu

            mù      lí

 

11。    蛏        子:                                           con ngêu

            chēng zi

 

12。    海        蜇:                                           con sứa

            hǎi      zhé

 

13。    海        蟹:                                           cua biển

            hǎi      xiè

 

14。    海        参:                                           hải sâm, đĩa biển

            hǎi      shēn

 

15。    海        螺:                                           ốc biển

            hǎi      luó 

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC