• slider
  • slider
  • slider

Từ Chuyên Ngành

Bài 6: Trái cây

1。      水        果        店:                               cửa hàng trái cây

            shuǐ    guǒ     diàn

 

2。      果        皮:                                           vỏ

            guǒ     pí

 

3。      果        肉:                                           thịt trái cây

            guǒ     ròu

 

4。      果        仁:                                           hạt, hột

            guǒ     rén

 

5。      皮        色:                                           màu vỏ

            pí         sè

 

6。      味        道:                                           mùi vị

            wèi      dào

 

7。      香        味:                                           vị thơm

            xiāng  wèi

 

8。      苦        味:                                           vị đắng

            kǔ        wèi

 

9。      形        状:                                           hình dáng

            xíng    zhuàng

 

10。    大        小:                                           kích thước

            dà        xiǎo

 

11。    重        量:                                           trọng lượng

            zhòng liàng

 

12。    分        量        准        足:                   cân đủ

            fèn      liàng   zhǔn   zú

 

13。    短        斤        缺        两:                   cân thiếu

            duǎn   jīn        quē     liǎng

 

14。    处        理        价:                               giá ưu đãi

            chǔ     lǐ          jià

 

15。    一        串        葡        萄:                   chùm nho

            yī         chuàn            pú       táo 

Các bài liên quan:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC