• slider
  • slider
  • slider

Học phí

 HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TIẾT HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ
GIAO TIẾP Căn Bản 1 24 tiết 1,900,000


Lớp chỉ giới hạn dưới 15 học viên

Giáo viên sẽ hướng dẫn từng học viên và kèm theo trình độ mỗi người
 

Căn Bản 2 24 tiết 1,900,000
Tiền Sơ Cấp 1 60 tiết 2,200,000
Tiền Sơ Cấp 2 60 tiết 2,500,000
Sơ Cấp 1 - Sơ Cấp 2 60 tiết 3,000,000
Sơ Cấp 3 - Sơ Cấp 4 60 tiết 3,300,000
THƯƠNG MẠI Thương Mại 1 60 tiết 3,500,000 Lớp chỉ giới hạn dưới 15 học viên
Giáo viên sẽ hướng dẫn từng học viên và kèm theo trình độ mỗi người

 
Thương Mại 2 60 tiết 3,700,000
Thương Mại 3 60 tiết 3,900,000
TIẾNG HOA DÀNH CHO HƯỚNG DẪN VIÊN
 
Văn Hóa Du Lịch 1 48 tiết 3,500,000
Văn Hóa Du Lịch 2 48 tiết 3,500,000
ĐÀM THOẠI


 
Đàm Thoại 1 24 tiết 1,900,000

 

Học viên được học theo hình thức phản xạ nhanh


 

Đàm Thoại 2 24 tiết 1,900,000
Đàm Thoại 3 24 tiết 1,900,000
Đàm Thoại 4 24 tiết 1,900,000
Đàm Thoại 5 24 tiết 1,900,000

 

    Qúy Công ty, Cá nhân có nhu cầu tổ chức lớp học riêng để nhận được thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại:

PHƯƠNG NAM EDUCATION

Số 7 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Tel: 08. 3925 6284 - Fax: 08. 3925 9688

Hotline: 0919 407 100

Email: info@hoctienghoa.vn 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC